Συνδέστε το EshopsWithIQ με το

Other Cart

Διασυνδέστε το βασισμένο σε Custom Cart ηλεκτρονικό κατάστημα σας με το EshopsWithIQ με την χρήση του official plugin

Εκτός από τα διαδομένα shopping carts για τα οποία έχουμε αναπτύξει modules διασύνδεσης, το EshopsWithIQ μπορεί να συνεργασθεί με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα, ανεξαρτήτως γλώσσας προγραμματισμού, βάσης δεδομένων ή διακομιστή, εφόσον έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα κομμάτι κώδικα Javascript στις σελίδες του καταστήματος σας.

Η εγκατάσταση του module διασύνδεσης του ηλεκτρονικού καταστήματος σας είναι μια διαδικασία εξίσου απλή με την διασύνδεση με το eCommerce Tracking της Google. Μετά την εγγραφή σας στο EshopsWithIQ, θα βρείτε στο περιβάλλον διαχείρισης τον κώδικα που πρέπει να ενσωματώσετε στις σελίδες του site σας και οδηγίες για το πώς θα το κάνετε.

Αν δεν είστε σίγουρος για τον τύπο του shopping cart που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα σας και την δυνατότητα προσθήκης κώδικα στις σελίδες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να το εξετάσουμε πριν ξεκινήσετε τη συνδρομή σας.

Plugin Information
Current Version: 1.0.1
Release Date: 03/05/2021
Connection: Native
Supported Versions: 1.0 - 1.x
PHP Version: 5.6+
Ioncube Encoded No
License Commercial